Business

Vastgoedmanagement: hoe belangrijk is deze dienst?

De administratie van onroerend goed is een markt met grote keuzemogelijkheden, gezien de mogelijkheden die zij biedt aan de makelaar die ervoor kiest op dit gebied te werken. Administratie is, in feite, het maken van de onroerend goed tussenpersoon tussen verhuurder en huurder, als verantwoordelijk voor het verzorgen van huurovereenkomsten van verschillende eigendommen. Deze tak van de onroerend-goedmarkt kan de professional gedurende het jaar een vast inkomen garanderen.

Bij de ondertekening van de verbintenis om met vastgoedmanagement te werken, moet de makelaar weten dat hij/zij te maken zal krijgen met de meest uiteenlopende soorten situaties, waarbij hij/zij zal bemiddelen bij bureaucratische kwesties zoals inspecties, inning van belastingen, controle op verplichte verzekeringsuitkeringen, naast de administratiekosten en de condominium kosten. Het is ook de taak van de beheerder om ervoor te zorgen dat de eigenaar de eenheid met behoud van de structuur en in goede verhuur omstandigheden oplevert.

Verantwoordelijkheden van de vastgoedbeheerder

De makelaar is beschikbaar voor het vastleggen van huurders, de selectie van dezelfde te presenteren het profiel aan de verhuurder van het onroerend goed en ten slotte, de aanwerving van feit. Het contract moet worden opgesteld binnen de met de partijen overeengekomen voorwaarden en moet door de huurder worden ondertekend nadat de deal is gesloten. Het is de verantwoordelijkheid van de makelaar ervoor te zorgen dat beide de overeengekomen afspraken nakomen, zoals de probleemloze oplevering van het eigendom door de verhuurder en het behoud ervan door de huurder.

Enkele tips zijn belangrijk om de professionele beheerder bij te staan, want het is een functie die veel inzet vergt en een frequente controle van de ondertekende overeenkomsten. De huurmarkt is complexer en de makelaar moet alle punten kennen en zijn vaardigheden verbeteren om met alle mogelijke problemen die zich kunnen voordoen, om te gaan.

Kennis en professionalisering

Er zijn verschillende instituten die cursussen in vastgoedbeheer voor vastgoedprofessionals aanbieden. De cursussen omvatten gewoonlijk onderwerpen in verband met wiskunde (basis- en financiële vakken), verkooptechnieken en communicatie, met inbegrip van zakelijk schrijven.

Inspecties

Het inspectieproces van de huurwoning is de verantwoordelijkheid van de makelaar, die aandacht moet besteden aan alle details die op een of andere manier de ervaring van de huurder in gevaar kunnen brengen na het betreden van de woning om te wonen. De verhuurder moet de eenheid schoongemaakt en geschilderd opleveren wanneer dat nodig is, met het juiste onderhoud, zonder hydraulische lekken, problemen met pluggen of structurele schade.

Van de kant van de huurder, indien hij bij het betreden van het pand geconfronteerd wordt met een van de genoemde problemen of andere die onder de verantwoordelijkheid van de verhuurder vallen, moet hij contact opnemen met de makelaar en vragen om een oplossing van hetzelfde.

Contractuele kwesties

Het contract moet met grote zorgvuldigheid worden opgesteld en de clausules ervan moeten door beide partijen worden nageleefd. Het is belangrijk dat in dit contract alle rechten en plichten van beide partijen worden vermeld.

Een goed opgesteld contract zal verliezen en mogelijke geschillen op lange termijn beperken. Vraag de betrokken partijen om elk van de punten zorgvuldig te lezen en zich uit te spreken in geval van onenigheid of twijfel. Houd uzelf op de hoogte en bereid je voor om ongemakken te voorkomen en het hoofd te bieden wanneer het om vastgoedbeheer gaat.

Ontvangen en doorgeven van de waarden aan de eigenaar

Het is ook de verantwoordelijkheid van de makelaar om de waarden van de verhuringen te ontvangen en door te geven aan de eigenaars van de eigendommen. Zij zijn ook bevoegd om buitengerechtelijke of gerechtelijke incassoprocedures uit te voeren ingeval de huurder in gebreke blijft.

Wanneer de huurder de woning verlaat, is het makelaarskantoor verantwoordelijk voor het raadplegen van eventuele openstaande schulden met de basisuitgaven zoals water en elektriciteit. In geval van openstaande schulden is het hun taak de huurder te verplichten de verschuldigde bedragen te betalen. In het algemeen is het doel van een makelaar te handelen met efficiëntie, zorgvuldigheid en transparantie om de best mogelijke service te verlenen en de tevredenheid van de huurder en de verhuurder te bevorderen.