Business

Bedrijfsfitness binnen de WKR

Als werkgever kun je via de werkkostenregeling (vaak afgekort tot WKR) onbelaste vergoedingen geven aan je werknemers. Hierbij mag het dan ook gaan om zaken of goederen waar een werknemer in zijn of haar privé situatie voordeel van kan hebben. Zaken die hier vaak in vallen zijn bijvoorbeeld kerstpakketten, gereedschap of sportabonnementen. Ook bedrijfsfitness kan dus worden gerekend tot de WKR, maar hoe zit dat precies? Dat hebben wij voor je bekeken!

Hoe zit de WKR regeling in elkaar?

Binnen de WKR regeling mag je als werkgever onbelast vergoedingen geven aan je personeel. Uiteraard zitten hier wel wat voorwaarden aan. De belangrijkste is dat je onder de vrije ruimte moet blijven. Dit is een vastomlijnd bedrag, maar wordt berekend aan de hand van je totale loonsom. Dit is dus simpelweg de loonsom van je gehele personeelsbestand. Als je toch boven die vrije ruimte komt met vergoedingen moet je over het extra bedrag 80 procent belasting betalen. Verder zitten er qua soort vergoedingen geen voorwaarden aan deze regeling.

Gerichte vrijstellingen

Er zijn wel bepaalde vergoedingen die onder voorwaarden niet ten koste gaan van je vrije ruimte. De belangrijkste voorbeelden hiervan hebben we op een rijtje gezet:

  • Een abonnement voor het openbaar vervoer
  • Verhuiskosten vanwege werk
  • Reiskostenvergoeding tot 19 cent per kilometer
  • Maaltijden bij overwerk
  • Een VOG

Nihilwaardering van deze regeling

Naast de gerichte vrijstellingen zijn er ook zaken die vallen onder de nihilwaardering. Hierbij gaat het altijd om bepaalde voorzieningen op de werkplek. Ook dit gaat dan niet ten koste van de vrije ruimte. Denk hierbij aan zaken als:

  • Werkkleding die ter beschikking wordt gesteld
  • Koffie, thee en andere dranken op werk
  • Een fitnessruimte op het werk

Bedrijfsfitness in de WKR

Hoe zit het dan met bedrijfsfitness? Hiervoor geldt geen aparte vrijstelling, wat betekent dat de kosten voor abonnementen voor je personeel binnen de vrije ruimte vallen. Hierbinnen hoef je dan alsnog geen belasting te betalen. De vrije ruimte is normaal gesproken 1,7 over de eerste 400.000 euro aan loonsommen. Zolang de kosten van abonnementen binnen die 1,7 procent vallen mag je het onbelast uitkeren naar je medewerkers. Komt het over die 1,7 procent van je totale loonsom? Dan betaal je maar liefst 80 procent belasting over het extra bedrag. Dat is dus zeker iets om als werkgever rekening mee te houden. Naar aanleiding van de corona crisis is dit tijdelijk zelfs nog wat hoger.

In principe vallen abonnementen voor fitness, in welke vorm dan ook, dus binnen de vrije ruimte. Wanneer je bedrijfsfitness aanbiedt in een eigen fitnessruimte geldt dit niet, dan mag je gebruik maken van de vrijstelling. Wanneer dit niet het geval is kun je abonnementskosten het beste bruto/netto uit ruilen, dan is het voordeel voor zowel jou als werkgever als voor werknemers het grootst. Maar wat nou als je vrije ruimte beperkt is en je geen ruimte meer hebt voor bedrijfsfitness, maar je wil dit wel graag vergoeden voor werknemers. Dan kun je ook nog naar andere oplossingen zoeken. Zo kun je bijvoorbeeld alleen een onbelaste werkgeversbijdrage geven in plaats van een bruto/netto uitruil. Of je kiest een plafond voor het uit te ruilen bedrag. Er zijn altijd vele opties om als werkgever zo voordelig mogelijk uitkeringen te geven aan je werknemers.